Registrace

Vyplňte silně označené údaje (ostatní údaje jsou nepovinné)
  
  
Dodací adresa je jiná než adresa fakturační
Vyplňte silně označené údaje (ostatní údaje jsou nepovinné)
   
   
  
  
  
Souhlasím se zasíláním novinek
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č.101/2000Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů, Korec s.r.o., mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v registraci ypracov8vala pouze pro účely komunikace se zákazníkem. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.